BOMBAS DOSADORAS SOLENÓIDE DIAFRAGMA HFLOW

DIAFRAGMA:

  • 4 l/h, 20 bar, 100 cP
  • PVC, PVDF

DIAFRAGMA:

  • 4 l/h, 20 bar, 100 cP
  • PVC, PVDF

    Marca

    Segmento